Wanneer kunnen wij u niet (volledig) helpen? - LBIO

Wanneer kunnen wij u niet (volledig) helpen?

Het LBIO doet er alles aan om de alimentatie voor u te innen. Het LBIO kan echter geen garantie geven dat de achterstand in de alimentatie ook daadwerkelijk (volledig) wordt geïnd. Er kan niet (volledig) tot inning worden overgegaan als:

  • het LBIO het officiële woonadres van de betalingsplichtige niet kan achterhalen;
  • de betalingsplichtige geen of onvoldoende formele inkomsten of bezittingen heeft;
  • er schuldeisers zijn die voorrang hebben (bijv. de Belastingdienst).

Als er sprake is van omstandigheden zoals hierboven vermeld, dan stelt het LBIO u hiervan op de hoogte.

Op het moment dat het LBIO na 2,5 jaar na ontvangst van uw verzoek niet tot inning heeft kunnen overgaan, en er geen aantoonbaar uitzicht is op inningsmogelijkheden in de toekomst, ontvangt u uw opdracht retour. U wordt dan dringend geadviseerd er zelf voor te zorgen dat de vordering niet verjaart.