Hoeveel hoort u maandelijks te ontvangen? - LBIO

Hoeveel hoort u maandelijks te ontvangen?

De hoogte van de maandelijkse alimentatie is vastgelegd door de rechter. Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

U kunt de indexering van de alimentatie hier berekenen.