Tabel indexering kinderalimentatieTabel indexering kinderalimentatie

Tabel indexering kinderalimentatie

Ieder jaar wordt de alimentatie met een percentage verhoogd. Deze verhoging van alimentatie wordt indexering genoemd.

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Berekenen met de tabel indexering kinderalimentatie

Hoe berekent u de verhoging van de kinderalimentatie?

Op de site van het LBIO kunt u met de tabel automatisch het nieuwe maandbedrag berekenen. U voert hierbij het jaartal van de beschikking (rechterlijke uitspraak) in en het door de rechter vastgestelde bedrag.

U kunt hier het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

Zelf uw ex aanschrijven met een voorbeeldbrief over de indexering

Het LBIO heeft een aantal voorbeeldbrieven op de website staan waarmee u uw ex-partner kunt aanschrijven over de indexering van de alimentatie.

Indexering van kinderalimentatie innen via LBIO

Wat kunt u doen als uw ex niet betaalt? U kunt dan kosteloos het LBIO in te schakelen. U hoeft uw ex-partner niet eerst zelf aan te schrijven met een voorbeeldbrief als u dit niet wilt.

Het LBIO werkt landelijk en is onderdeel van de overheid. We hebben veel ervaring met het innen van de achterstallige alimentatie. We kunnen zowel kinderalimentatie als partneralimentatie voor u opeisen.

Het LBIO zal eerst uw ex aanschrijven en hem of haar proberen te overtuigen om de alimentatie aan u te gaan betalen. De meeste alimentatieplichtigen betalen na een brief van het LBIO. Betaalt uw ex niet, dan nemen we de inning over. Aan uw ex worden dan kosten in rekening gebracht. U betaalt niet voor de werkzaamheden van het LBIO.

Het LBIO kan zelfstandig beslag leggen op een inkomensbron. Ook kan het LBIO een deurwaarder voor u inschakelen. Ook dan betaalt u niets.

Om de achterstallige alimentatie op te eisen kunt u  hier een verzoek indienen voor kosteloze inning