Hoe kunt u de alimentatie wijzigen?

Alimentatie die door de rechter is vastgesteld kunt u op een aantal manieren wijzigen.

U kunt de alimentatie in onderling overleg veranderen. Dit kan dan met een schriftelijke overeenkomst.

Let u wel op!

Spreekt u een hoger bedrag af dan in de uitspraak van de rechter staat? Dan kan het LBIO dit hogere bedrag niet voor u innen. Daarvoor is het nodig dat de nieuwe afspraak in een rechterlijke uitspraak wordt opgenomen.

Spreekt u een lager bedrag af dan in de uitspraak van de rechter staat? Dan kan het LBIO dit wel innen (samen met de oorspronkelijke rechterlijke uitspraak.

Lut het niet om de alimentatie in onderling overleg te wijzigen? Dan kan u met een advocaat een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank. Dit kan bij gewijzigde omstandigheden. Ook kan dat als de alimentatie was vastgesteld op basis van verkeerde of onvolledige gegevens.

Alimentatieberekening door het LBIO

Het LBIO kan ook een alimentatieberekening voor u en uw ex-partner maken als u dit beiden wil.

Wij dienen  te beschikken over de financiële gegevens van beide partijen. U kunt uw (ex-)partner verzoeken hier aan mee te werken en zelf zijn of haar gegevens te laten toesturen. Ook kan één partij alle correspondentie met het LBIO voeren en alle relevante stukken van beide partijen toesturen.

Wilt u informatie over een alimentatieberekening door het LBIO? Klikt u dan hier.