Moet u belasting betalen over alimentatie?

Over de kinderalimentatie hoeft geen belasting betaald te worden. Over partneralimentatie moet wel belasting betaald worden. De betalingsplichtige kan de partneralimentatie aftrekken van de belasting.