Moet de hoogte van de kinderalimentatie in het ouderschapsplan worden opgenomen? - LBIO

Moet de hoogte van de kinderalimentatie in het ouderschapsplan worden opgenomen?

Ja u moet de hoogte van de kinderalimentatie in principe in het ouderschapsplan opnemen.

In het ouderschapsplan moet het volgende worden opgenomen:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken als u er niet samen uitkomt. In dat geval kunt u wel een verzoek bij de rechtbank indienen om te scheiden. Daarin moet wel worden aangegeven waarom het maken van een ouderschapsplan niet gelukt is.

Voorbeeld ouderschapsplan

Een voorbeeld van een ouderschapsplan dat voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunt u hier downloaden. Een uitgebreidere versie van een ouderschapsplan staat hier.

Een alimentatieberekening door het LBIO

Het LBIO kan voor een bedrag van € 50,- een alimentatieberekening voor u maken. Om direct aan te vragen, klikt u hier.