Wat kunt u doen als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt?

 

Het LBIO int uw alimentatie als uw betalingsplichtige ex-partner in gebreke blijft. Dat kunnen we alleen doen:

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
  • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
  • als uw betalingsplichtige ex-partner op de hoogte is gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Onze dienstverlening kost u niets. Uw betalingsplichtige ex-partner betaalt wél een vergoeding aan het LBIO. We noemen die vergoeding opslagkosten.

Het LBIO kan niet iedereen helpen. U moet voldoen aan onze voorwaarden. U kunt dan eenvoudig online uw aanvraag doen:

Direct online aanvragen