Wat gebeurt er als uw ex-partner een buitenlandse verdragsinstantie inschakelt? - LBIO

Wat gebeurt er als uw ex-partner een buitenlandse verdragsinstantie inschakelt?

Stap 1: Wij nemen het verzoek van de centrale autoriteit in behandeling Wij verzoeken u vervolgens om een betalingsregeling te treffen. Komt het niet tot een betalingsregeling, dan kan in bepaalde gevallen een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn.

Stap 2: Wij ontvangen uw betaling en storten het bedrag naar de buitenlandse centrale autoriteit.