Welke rol speelt het LBIO bij internationale alimentatie?

Als uw ex-partner niet in Nederland woont en recht heeft op alimentatie, kan deze de centrale autoriteit in dat land verzoeken te bemiddelen bij de inning van alimentatie in Nederland. Deze centrale autoriteit neemt dan contact op met het LBIO. Wij voeren ook gerechtelijke procedures, mocht dat nodig zijn. Andersom kan het LBIO een van de samenwerkende verdragspartners verzoeken de alimentatie in het buitenland te innen