Mijn betalingsplichtige ex-partner woont in Nederland en ik woon in het buitenland. Kan hij/zij door tussenkomst van het LBIO met een verdrag/verordening te maken krijgen?

Verdragen en verordeningen werken naar twee kanten. Het LBIO kan op verzoek van de centrale autoriteit in het buitenland de alimentatie innen bij een betalingsplichtige die in Nederland woont.