Kan het LBIO de inning van mijn alimentatie garanderen?

Nee, dat kunnen we helaas niet. Er zijn situaties waarin ook wij niet slagen om het geld te innen. Tijdens de behandeling van uw zaak kan blijken dat uw ex-partner vanwege zijn of haar financiële situatie de alimentatie niet kan betalen. Het enige wat we dan kunnen doen is onze verdragspartner vragen regelmatig te onderzoeken of de financiële positie van uw ex-partner is veranderd. Natuurlijk blijven we u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang.