Kan ik een verzoek indienen als ik in het buitenland woon?

Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel een Nederlandse rechterlijke uitspraak dan kunt u bij het LBIO een incassoverzoek indienen.

Het LBIO kan dan met maximaal 6 maanden terugwerkende kracht de inning overnemen.

Heeft u een Nederlandse rechterlijke uitspraak en wilt u een achterstand van meer dan 6 maanden laten incasseren of heeft u geen Nederlandse rechterlijke uitspraak dan kunt u via de centrale autoriteit in uw land een verzoek bij de internationale afdeling van het LBIO indienen.

De contactgegevens van de centrale autoriteiten in Europa kunt u vinden middels bijgevoegde link. Klikt u rechts op het betreffende land. Onder artikel 71, lid 1, onder d vindt u de contactgegevens.

https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-be-nl.do?member=1

Voor de contactgegevens voor de overige aangesloten landen kunt u eventueel contact opnemen met het LBIO door een e-mail te sturen aan iia@lbio.nl.