Zijn er kosten verbonden aan de internationale inning? - LBIO

Zijn er kosten verbonden aan de internationale inning?

De activiteiten die het LBIO en de buitenlandse centrale autoriteiten zelf verrichten in het kader van het verdrag of de verordening kosten u niets.

Het kan wel zijn dat de buitenlandse autoriteit incassokosten, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een advocaat of deurwaarder, bij het LBIO in rekening brengt. Deze kosten worden dan aan u doorberekend. Wanneer dit het geval is brengt het LBIO u hiervan op de hoogte. Het LBIO kan eventueel beperkt de kosten voorschieten en later verrekenen met de binnenkomende alimentatie. Blijkt het niet mogelijk te zijn de alimentatie te innen? Dan nemen wij de kosten voor onze rekening.