Ontvang ik de door de Nederlandse rechter vastgestelde alimentatie?

We doen er alles aan om de door de Nederlandse rechter vastgestelde bijdrage in het buitenland geïnd te krijgen. We werken daarvoor nauw samen met onze verdragspartners. We verzoeken de verdragspartner uit het land waar uw ex-partner woont met deze tot een betalingsregeling te komen. Dat doen we in goed overleg met onze verdragspartner. Komt het niet tot een betalingsregeling, dan kan in bepaalde gevallen een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn.

Er zijn twee procedures mogelijk:

De exequaturprocedure

De buitenlandse rechter neemt de uitspraak van de Nederlandse rechter over. Dit is mogelijk in landen waar een executieverdrag mee is. Daarna kan de Nederlandse beslissing in het buitenland worden uitgevoerd.

De vaststellingsprocedure

De buitenlandse rechter stelt zelf de hoogte van de bijdrage vast. Deze procedure is nodig als:

•er geen executieverdrag met het desbetreffende land bestaat,
•niet alle documenten voorhanden zijn voor het voeren van een exequaturprocedure
•in Nederland geen gerechtelijke uitspraak over alimentatie is gedaan.