Heeft een verandering in de gezinssituatie of verblijfssituatie van het kind direct gevolgen voor de alimentatie?

De bij rechterlijke uitspraak opgelegde bijdrage blijft in principe bestaan. Wel kunt u proberen een nieuwe afspraak te maken over de alimentatie met de ontvangstgerechtigde. Het LBIO kan u eventueel helpen bij het maken van een nieuwe alimentatieberekening indien de ontvangstgerechtigde hiermee akkoord gaat. Voor meer informatie hierover klikt u hier.

Indien het niet lukt om tot een regeling te komen met de ontvangstgerechtigde dan kunt u via een advocaat de rechter om herziening van de alimentatie verzoeken. Zolang de rechter de uitspraak niet heeft herzien, vervalt de verplichting niet en moet u dus blijven betalen. De rechter kan echter ook een uitspraak met terugwerkende kracht doen.