Wanneer schakelt het LBIO een gerechtsdeurwaarder in?

Betaalt u de alimentatie niet vrijwillig en kunnen we geen beslag leggen op uw salaris of uitkering?  Dan kan het LBIO ervoor kiezen een deurwaarder in te schakelen.  In het geval de deurwaarder wordt ingeschakeld, worden de hiermee gepaarde executiekosten op u verhaald.