Hoeveel bedragen de opslagkosten? - LBIO

Hoeveel bedragen de opslagkosten?

De opslagkosten bedragen 15% over de achterstand met een minimum van € 19,-. Tevens wordt over de lopende alimentatiebijdrage een opslag van 15% berekend met een minimum van € 19,-.

De grondslag en de hoogte van de opslagkosten zijn geregeld in artikel 1:408 lid 3 BW en artikel 1 lid 1 van het Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties (17 november 1993, gewijzigd bij besluit van 18 juli 2009).