Hoe voorkomt u dat het LBIO opslagkosten in rekening brengt?

Naar aanleiding van het verzoek van de ontvangstgerechtigde vraagt het LBIO u de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.

Als u na de eerste aanschrijving van het LBIO de volledige achterstand tijdig voldoet dan hoeft het LBIO de inning van de alimentatie niet over te nemen. In dat geval wordt de zaak gesloten en worden u geen kosten in rekening gebracht.

Betaalt u de achterstand niet volledig? Dan nemen wij de inning over en vervolgen de incassoprocedure. U moet dan opslagkosten gaan betalen aan het LBIO.

De opslagkosten bedragen 15% over de achterstand met een minimum van € 19,-. Tevens wordt over de lopende alimentatiebijdrage een opslag van 15% berekend met een minimum van € 19,-.

Conform de wet zal de inning door het LBIO pas worden beëindigd nadat u tenminste 6 maanden regelmatig (d.w.z. iedere maand) aan het LBIO heeft betaald, waarbij de achterstand dan geheel aangezuiverd moet zijn èn alle kosten voldaan moeten zijn.