Moet u de kinderalimentatie blijven betalen als uw kind werkt? - LBIO

Moet u de kinderalimentatie blijven betalen als uw kind werkt?

De kinderalimentatieverplichting vervalt niet automatisch als uw kind werkt. Totdat uw kind 18 jaar is, mag de ontvangstgerechtigde beslissen of u alimentatie blijft betalen voor uw werkende kind. Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar is, kan hij of zij hierover zelf een beslissing nemen. Uw kind kan er ook voor kiezen om de alimentatie na het 18e jaar naar de ontvangstgerechtigde ouder over te laten maken.

Wil de ontvangstgerechtigde of uw kind de alimentatie blijven ontvangen terwijl het kind werkt? Dan kunt u via een advocaat de rechter om herziening van de kinderalimentatie verzoeken. Zolang de rechter de uitspraak niet heeft herzien, vervalt de verplichting niet en moet u dus blijven betalen. De rechter kan echter ook een uitspraak met terugwerkende kracht doen.