Wanneer sluit het LBIO een zaak?

 

Naar aanleiding van het verzoek van de ontvangstgerechtigde vraagt het LBIO u de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.

Als u na de eerste aanschrijving van het LBIO de volledige achterstand tijdig voldoet dan hoeft het LBIO de inning van de alimentatie niet over te nemen. In dat geval wordt de zaak gesloten en worden u geen kosten in rekening gebracht.

Betaalt u de achterstand niet volledig? Dan nemen wij de inning over en vervolgen de incassoprocedure. U moet dan opslagkosten gaan betalen aan het LBIO.

Conform de wet zal de inning door het LBIO pas worden beëindigd nadat u tenminste 6 maanden regelmatig (d.w.z. iedere maand) aan het LBIO heeft betaald, waarbij de achterstand dan geheel aangezuiverd moet zijn èn alle kosten voldaan moeten zijn.

Als wij opnieuw tot inning overgaan nadat een incassozaak is gesloten, verdubbelt steeds de periode dat u de bijdrage via ons moet betalen. Bij het uw eerste verzoek aan het LBIO moet u zes maanden via ons betalen. Bij het  tweede verzoek zijn dat twaalf maanden en bij de derde keer twee jaar enz.