Mag u de alimentatie verrekenen met andere kosten? - LBIO

Mag u de alimentatie verrekenen met andere kosten?

Is er sprake van partneralimentatie?

U vraagt zich af of u kosten die u heeft gemaakt, waarvan u vindt dat de partner alimentatiegerechtigde deze moet betalen, mag aftrekken van de alimentatie die u moet betalen.

Het uitgangspunt is dat verrekenen met partneralimentatie niet mag, behalve wanneer:

  • de alimentatiegerechtigde hiervoor toestemming geeft

of

  • de alimentatieplichtige bewijst dat er in dit bijzondere geval wel verrekend mag worden

Wanneer u toestemming van de alimentatiegerechtigde heeft tot verrekenen van bepaald bedrag met de partneralimentatie, dan moet u hiervan schriftelijk bewijs hebben. Wanneer u geen bewijs van toestemming heeft, dan moet u kunnen bewijzen dat er in uw bijzondere geval zonder toestemming verrekend mag worden.

Voorwaarden om zonder toestemming te verrekenen met partneralimentatie

Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn om zonder toestemming te mogen verrekenen. Dit is zo in de wet bepaald (artikel 6:127 BW). Zo moet er sprake zijn van:

  • over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn (U heeft een vordering op de alimentatiegerechtigde en de alimentatiegerechtigde op u.)
  • een opeisbare vordering van uw kant (U kunt betaling van uw vordering afdwingen. Hiervoor moet de vordering voldoende vaststaan en niet betwist worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechter heeft bepaald dat de alimentatiegerechtigde een bepaald bedrag aan u moet voldoen.)
  • het sturen van een schriftelijke verrekenverklaring aan de alimentatiegerechtigde voordat u tot verrekening over gaat (U deelt in een schriftelijke verklaring aan de alimentatiegerechtigde mee dat u uw opeisbare vordering verrekent met de alimentatievordering. Voorbeelden van zo’n verklaring zijn op internet te vinden.)
  • rekening houden met de beslagvrije voet van de alimentatiegerechtigde (U kunt per maand alleen het bedrag boven de beslagvrije voet van de alimentatiegerechtigde verrekenen. Dit is zo bepaald in artikel 475b Rv. De alimentatiegerechtigde moet een bepaald bedrag per maand overhouden om van te leven). Meer informatie hierover vindt u op de website uwbeslagvrijevoet.nl.

Is er sprake van kinderalimentatie?

Verrekenen is dan in nog minder situaties toegestaan dan wanneer het gaat om partneralimentatie. Dat komt omdat kinderalimentatie is bestemd voor de verzorging en opvoeding van het kind en door de verrekening mag het belang van het kind niet in het gedrang komen. Daarom zal in het algemeen terughoudend moeten worden omgegaan met verrekening van kinderalimentatie.

Wanneer de alimentatiegerechtigde schriftelijk toestemming geeft tot verrekenen met kinderalimentatie of wanneer de rechter bepaald heeft dat bepaalde kosten met kinderalimentatie verrekend mogen worden, dan mag er wel verrekend worden. In alle andere gevallen mag het dus niet.

Wanneer u uw vordering niet mag verrekenen, dan kunt u uw vordering wel via een andere weg op de alimentatiegerechtigde proberen te verhalen. U kunt in dit geval bijvoorbeeld een deurwaarder inschakelen.