Een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Een geregistreerd partnerschap ontbinden hoeft niet via de rechter. Het kan zonder rechter als u het met elkaar eens bent en er zijn geen kinderen. Anders moet het via de rechter.

Voor het beëindigen (zonder rechter) heeft u nog wel een advocaat of notaris nodig. U maakt dan samen bij de advocaat of notaris een overeenkomst. Daarin staat de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Ook andere afspraken staan geregeld in de overeenkomst, zoals pensioen of partneralimentatie.

Als het geregistreerd partnerschap moet worden beëindigd via de rechter en u heeft minderjarige kinderen, dan stuurt uw advocaat om de procedure te starten een verzoekschrift naar de rechtbank. Daarbij moet dan ook een ouderschapsplan worden bijgevoegd.

Deze procedure is hetzelfde als bij een echtscheiding. Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. Uw advocaat moet in dat geval ervoor zorgen dat uw partner binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift ontvangt.

U kunt natuurlijk ook een mediator verzoeken om u te helpen om tot een oplossing van de gerezen geschillen te komen als u er met elkaar niet uitkomt.

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris regelt dit. De ambtenaar van de gemeente schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in. Er is sprake van een definitieve beëindiging van uw partnerschap zodra de overeenkomst of beschikking is ingeschreven.