Hoe zit het met het gezag over de kinderen? - LBIO

Hoe zit het met het gezag over de kinderen?

Na een scheiding (of beëindigen geregistreerd partnerschap) houden beide ouders het gezag over de kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. Beiden blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen.

 

Ouderlijk gezag door één ouder

De rechter kan worden verzocht het gezag aan één van beide ouders toe te wijzen als een ouder geen gezamenlijk gezag meer wilt. De rechter bepaalt dan wie het gezag krijgt. Bij meer kinderen wordt dit door de rechter voor ieder kind bepaald. Een kind van 12 of ouder kan de rechter ook vragen om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. Maar ook als een ouder geen gezag meer heeft, blijft het recht op omgang bestaan. Ook moet deze ouder informatie worden verstrekt. Daarnaast blijft ook de onderhoudsplicht gelden voor iedere ouder tot een kind 21 jaar wordt.

 

Mening van kinderen over gezag

Als het gezag wordt vastgesteld, moet de rechter de mening vragen aan kinderen van 12 jaar en ouder. Als kinderen jonger zijn is dat niet verplicht. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen bericht van de rechtbank als een scheiding is aangevraagd door hun ouders. Zij worden dan gevraagd om naar de rechtbank te komen op een bepaalde dag en tijdstip. Kinderen mogen wel zelf beslissen of zij gaan en dan kunnen zij de rechter zelf vertellen wat zij vinden van zaken rond de scheiding. Dit noemen we kinderverhoor of hoorrecht. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar dan krijgen zij alleen een verzoek van de rechter om te komen vertellen wat zij vinden van de scheiding als zij hierom hebben gevraagd aan de rechter.

 

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan ook eens op rijksoverheid.