Hoe verloopt een scheiding op hoofdlijnen?

Voor veel mensen is het proces van scheiding best ingewikkeld.

Als u hebt besloten om te gaan scheiden, dan moet dat via een advocaat. Een advocaat dient dan een verzoekschrift in bij de rechtbank. Dat geldt ook voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.
De belangrijkste verschillen  hiertussen zijn:

Bij een echtscheiding worden alle juridische banden tussen de partners verbroken en bent u officieel gescheiden.
Bij een scheiding van tafel en bed bent u volgens de wet nog wel getrouwd, maar niet meer bij elkaar. Nog steeds gelden de rechten en plichten van het huwelijk. Redenen om te scheiden van tafel en bed kunnen bijvoorbeeld zijn: van uw geloof mag u niet scheiden of om financiële redenen. Dan kan een scheiding van tafel en bed een oplossing zijn.

U mag weer opnieuw trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaan) na een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

 

Hoe vraag ik om een echtscheiding?

U kunt samen met uw partner een verzoekschrift indienen maar u kunt het ook alleen doen. Uw advocaat stuurt het aan de rechtbank. Als u eenzijdig een verzoekschrift indient, dan krijgt uw partner binnen 14 dagen na indiening bij de rechtbank een kopie hiervan. Ook hiervoor zorgt uw advocaat. Het kan zijn dat uw partner verweer voert tegen een scheiding.

Als u beiden wilt scheiden dan kunt u desgewenst samen een advocaat kiezen. Als u het niet eens bent met elkaar, dan neemt ieder een eigen advocaat. Gesubsidieerde rechtsbijstand is mogelijk als u uw advocaat niet (helemaal) zelf kunt betalen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Wilt u nog meer informatie over scheiden? Kijkt u dan eens op de website van de rijksoverheid.