Waarom een ouderschapsplan?

Als ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen, zijn zij wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Het plan regelt afspraken over de verzorging en de opvoeding hun kinderen. Dat geldt voor (nog) gehuwden en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Het volgende moet erin staan:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast kunnen ouders ook andere afspraken opnemen. Ouders kunnen dus samen een plan opstellen dat door beiden moet worden ondertekend. Het LBIO heeft voorbeelden van ouderschapsplannen die u kunt downloaden.

Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken als u er niet samen uitkomt. In dat geval kunt u wel een verzoek bij de rechtbank indienen om te scheiden. Daarin moet wel worden aangegeven waarom het maken vanhet plan niet gelukt is.

Nadere informatie over het Ouderschapsplan kunt u vinden bij punt 6 in de brochure “U gaat scheiden”.
Voorbeelden van ouderschapsplannen vindt u hier.

 

 

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan ook eens op rijksoverheid.