Wie hebben een onderhoudsplicht?

In de wet is geregeld dat:

  • echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht hebben ten opzichte van elkaar;
  • ouders een onderhoudsplicht hebben voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn;
  • ex-partners een onderhoudsplicht hebben als de ander te weinig inkomen heeft.

Getrouwde en geregistreerde partners

Zij zijn volgens de wet verplicht om voor elkaar te zorgen en elkaar financieel te onderhouden. In de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden kunnen andere afspraken hierover worden gemaakt.

Ouders

Ouders blijven verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Daarom is in de wet geregeld dat de alimentatieplicht voor kinderen geldt totdat zij 18 jaar worden. Als kinderen 18 jaar worden geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie totdat zij 21 jaar worden.

Ex-partners

Ook na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap blijft de onderhoudsplicht bestaan en moeten de partners voor elkaar blijven zorgen. Als één van beiden na het einde van huwelijk of geregistreerd partnerschap niet genoeg inkomsten heeft dan moet de ander partneralimentatie betalen.

Biologische vader

Als geen sprake is geweest van een huwelijk, maar de biologische vader heeft een kind wel erkend, dan is hij daarmee wettig ouder en dus onderhoudsplichtig. Als de biologische vader een kind niet heeft erkend, dan kan een onderhoudsplicht door de rechter worden vastgesteld. Een advocaat kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank. Is er discussie over wie de biologische vader is, dan kan een rechter oordelen aan de hand van DNA-materiaal.