Wat zijn nevenvoorzieningen?

In het verzoekschrift kan worden verzocht om nevenvoorzieningen. Dit zijn dan afspraken die te maken hebben alles rond een scheiding. Bijvoorbeeld de omgang met de kinderen of de verdeling van de zorg en opvoeding, maar ook de alimentatie voor u zelf of de kinderen. Of wie er in het huis blijft wonen. De rechter kan beslissingen hierover nemen tegelijk met de beslissing over de scheiding. Maar dan moet u het wel met elkaar eens zijn. Als dit niet zo is, dan behandelt de rechter een verzoek om nevenvoorziening(en) apart.
Meer informatie vindt u bij punt 4 in de brochure “U gaat scheiden”. Download hier.