Tot welk moment is mijn ex-partner kinderalimentatie verschuldigd?

U wilt weten tot welk moment kinderalimentatie betaald moet worden.

Uw ex-partner moet de kinderalimentatie aan u betalen totdat uw kind 18 jaar wordt. Vanaf dat moment heeft uw kind zelf recht op de bijdrage tot zijn of haar 21ste.

Betaalt uw ex-partner de kinderalimentatie niet? Dan kunt u kosteloos een verzoek indienen bij het LBIO om de kinderalimentatie te incasseren. Gaat het om de alimentatie nadat uw kind 18 jaar is geworden? Dan kan uw kind zelf een verzoek indienen.

U kunt hier een verzoek indienen.