Wie hebben recht op omgang met de kinderen?

Ouders maken afspraken over de omgang met de kinderen na de scheiding. Dat heet een zorg- of omgangsregeling. Beiden hebben immers recht op omgang met de kinderen. Als beide ouders het gezag hebben spreken ze samen een zorgregeling af. Als één ouder het gezag heeft, wordt er samen een omgangsregeling gemaakt. Ouders bepalen zelf hoe zij invulling hieraan geven, want er zijn geen vaste regels of standaardafspraken voor. De afspraken komen in het ouderschapsplan. Ook anderen dan de ouders kunnen aan de rechter vragen om een omgangsregeling met de kinderen. Bijvoorbeeld de (ex-)pleegouders, (ex-)stiefouders of de biologische vader die het kind niet erkend heeft.

Zorgregeling of omgangsregeling wijzigen
Als omstandigheden veranderen van een van de ex-partners, kan de rechter worden gevraagd om de zorgregeling of omgangsregeling te wijzigen. Dat kan ook als de rechter bij een eerdere vaststelling is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, kijkt u dan op de site van de rijksoverheid.