Hoe werkt de verdeling van een ouderdomspensioen?

Beide partners hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen. Een ouderdomspensioen wordt opgebouwd tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap. Let op: deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

Als u het pensioenfonds informeert over uw scheiding dan moet u dat doen binnen 2 jaar na uw scheiding. Het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen kunt u hier downloaden. Het pensioenfonds zal vervolgens het ouderdomspensioen aan u en uw ex-partner uitbetalen. Er is dus geen rechterlijk beslissing hiervoor nodig.

Het is altijd mogelijk om zelf afspraken te maken over de verdeling. Deze moeten dan wel worden vastgelegd in een convenant of in de huwelijkse voorwaarden. Stuurt u dit document dan wel door naar uw pensioenfonds. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de brochure Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding.

De pensioendelen die de pensioenuitvoerder aan beiden uitbetaalt, worden netto uitgekeerd. Dat betekent dat premies en belasting al zijn ingehouden. Alleen als u door de uitbetaling in een andere belastingschijf komt, heeft de pensioenverdeling voor u en/of uw partner fiscale gevolgen.

Het is ook mogelijk dat een ex-partner aan de ander een deel van het pensioen uitbetaald. In dat geval houdt die ex-partner geen premies en belasting in. Wel kan die ex-partner dan zelf de uitbetaalde bedragen op het belastbaar inkomen (dat jaarlijks aan de Belastingdienst moet worden opgegeven) in mindering brengen. Ook tijdens het jaar kunt u de Belastingdienst verzoeken rekening te laten houden met de aftrekbare doorbetalingen van het pensioendeel. Bij de Belastingdienst in uw eigen woonplaats (of regio) kunt u om een aanvraagformulier vragen. De ontvanger van het pensioendeel moet achteraf wel inkomstenbelasting en premies betalen. Als er geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd dan moet dus achteraf vaak een behoorlijk bedrag worden betaald aan de Belasting.