Hoe is de werkwijze van het LBIO?

Video over onze werkwijze

Volgens de wet zijn ouders verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kind(eren), totdat zij 21 jaar worden. Ouders behoren een financiële regeling te treffen als zij uit elkaar gaan. De rechter kan daarbij een kinderalimentatie vaststellen. Dan is het uitgangspunt dat de betaling onderling door de ex-partners wordt geregeld.

Ook kan er na een echtscheiding of na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie overeen worden gekomen of vastgesteld worden door de rechter. Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de ex-partner die niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe onderling.

Wat nu als de alimentatieplichtige weigert te betalen? Dan kan het LBIO u ondersteunen! Hieronder ziet u hoe en wanneer.